Skip to content

Sekretariat , Dział Kadr tel: (+48) 512 170 531

O firmie

Firma „BORA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała od 01.09.2015 roku. W dniu 23.09.2015 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie firma została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców o numerze KRS 0000577302. Od dnia 27.02.2019 roku siedziba firmy znajduje się w Płocku przy ulicy Gmury 14.

Firma „BORA” Sp. z o. o. posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz bogate zaplecze sprzętowe. Celem spółki jest profesjonalne wykonawstwo w zakresie budowy, modernizacji , przebudowy i remontów dróg, ulic i boisk spełniające potrzeby i oczekiwania Klientów.

O firmie